COURSE DATES

Hypnotherapy Practitioner Training Course

Trondheim, Norway

Module 1: Thursday 11th – Sunday 14th January 2018

Module 2: Thursday 8th – Sunday 11th February 2018

Module 3: Thursday 8th – Sunday 11th March 2018

Module 4: Thursday 5th – Sunday 8th April 2018

 For further info click on ‘Become a Hypnotherapist’. To book please email us.

 

MASTERCLASS IN

PAST LIFE REGRESSION AND REGRESSION THERAPY

 

Dates: Thursday 8th – Sunday 11th March 2018    Venue: Trondheim, Norway

Cost: 9,950 Kr   Refreshers: 2,500 Kr    Trainer: Steve Burgess

 

PLR course UK

 

The causes of a wide range of stress-related and emotional problems, as well as many dysfunctional behaviour patterns, can often be traced back not only into this lifetime but also back to events and traumas which have occurred in past lives.

 These include:

Fears and phobias                   Anxiety states and panic attacks          Addictions

Physical illnesses and pain     Weight problems                                 Skin disorders

Lack of confidence                  Sexual problems                                  Migraines                    

Depression                              Obsessional behaviour                         Anger issues                

Emotional Imbalances            Relationship problems               etc, etc, etc.

 By allowing our clients to recall and explore the dramas of past lives we can help to:

*Treat effectively many issues presented in therapy.

*Eliminate pain, anxiety, panic attacks and phobic states.

*Stimulate increased self-knowledge and reduce or overcome fear of death.

*Reveal the karmic causes of physical illnesses and heal them.

*Dissolve the negative aspects of the past which hinder growth and contentment.

*Discover a greater meaning and purpose in life and enhance spiritual awareness.

 The benefits to the client are immense and quite often life changing.  Past Life Regression can also be used as a means of bringing resources from the past into the present in order to help the client enhance his or her current life.  Past Life Regression is also good for business – it invariably attracts publicity and can stimulate a lot interest in your therapy practice.

The course is aimed primarily at practising therapists looking to expand their therapeutic portfolio (belief in past lives is not necessary – the only requirement is an open mind) and uses a combination of presentation, discussion, demonstration and practical exercises (usually in pairs).

We teach a structured method of Past Life Therapy, which means that therapy can be a structured rather than a haphazard affair, often finding the exact number of past lives which need to be explored to create the client’s inner healing.  The guesswork is thus taken out of the process allowing the therapist to facilitate the therapy directly and swiftly.

 This special course teaches you a highly successful regression system that covers regression into both this lifetime and past lives.

 The course is also an excellent way of deepening your knowledge of regression techniques generally, both in this life as well as past lives.  Participants receive a range of complete scripts, training notes and support material and upon the successful completion of the course, a certificate of attendance.  The workshop provides several methods to recall and enter past lives as well as a variety of highly effective therapeutic interventions to clear present life blockages. If you’ve attended this course in the past and would like to repeat it, you can come at a special reduced rate!

 Course Tutor Steve Burgess is one of the world’s most experienced past life therapists having conducted many thousands of regression sessions during his 25 year career as a Hypnotherapist. He has written 2 books on the subject and has trained many hundreds of therapists in the UK and Norway in his regression system.

 

 

Remember – our Hypno-Mentoring Webinars take place on the first Wednesday of every month- high quality, low cost training. Click on the ‘Achieve Your Potential’ page for more info.

 

Steve Burgess is a unique man in many ways. The first thing you will notice is his comfortable being.  He is full of knowledge and very early on I has a sense of a man that had lived.  For me that is important, because if you ar going to teach something so deep and profound it makes it so much more genuine and real that you have experienced it yourself.

He has great respect for everyone’s journey, because everyone has their own, and not to be compared with anyone else’s.

He guides you from where you are, and what you have to work on.

Every day on the course was an interesting one for me, I learned something new and Steve did everything in his power to explain and answer my questions.

The biggest surprise for me was how simple the techniques are, but so powerful!

For me personally this course has been a life changing experience, much more that i could ever imagine when I signed up for it.

Last day of the course I didn’t like, simply because I didn’t want it to be over.

No matter who you are and what you are doing in your life today, this course will do something to you if you let it, it can actually change your life in so many ways.

Marian Jenssen

Hypnotherapist, Brighton UK

Steve er en lun, artig og grundig lærer sånn jeg opplever han. Han har sitt opplegg og bruke tiden på, men har alltid god tid til elevene sine også. Uansett hva man opplever, eller hvordan man oppfatter ting tar han det på alvor og gir svar, råd og veiledning. Også innimellom kurshelgene.

Han sitter med mange opplevelser gjennom alle sine år som hypnoterapaut, både på godt og vondt, og han deler de med oss elever så vi får god kunnskap om hvordan effekten kan være, men også hvordan den ikke alltid er. Han er god til å forberede oss på at alt ikke alltid skjer som forutsett, og hvordan vi da bør gå videre. Han har gjerne flere teknikker som kan brukes på samme problemstilling for å «angripe problemet» fra flere kanter, for så å nå inn.

Det er det beste med å ha Steve som min lærer og mentor, jeg kan spørre når jeg lurer, og får gode svar. Og så er det Webinarene. Det er utrolig godt å ikke bare bli overlatt helt til seg selv som nyutviklet terapaut, men at vi får en jevn strøm med påfylling etterpå.

Selve kurshelgene gikk som en vind, med mange praktiske øvelser og mye kunnskap som skulle fordøyes de påfølgende ukene. Det var en veldig spennende vår da dette pågikk. Så mye interessant som skjedde med meg selv. Og jeg har fortsatt veldig sjeldne migreneanfall, og de jeg har er milde. J

Alt i alt har han gitt meg kunnskapen og troen på at jeg kan starte og drive et terapisenter, noe jeg nå gjør sammen en av de andre kursdeltakerne. Fantastisk morsomt!

Takk Steve for at du gir av deg selv.

Bodil Saether

Stavanger, Norway

Steve Burges har vært min lærer og trener på min utdannelse både som Hypnoterapeut og nå i utdannelsen som Master Hypnoterapeut. Han har gitt meg stor kunnskap innen Vektreduksjon, Smertehåndtering, Regresjon og Avansert Regresjon.

Jeg har fulgt alle hans Webinarer og det gir meg viktig og verdifull kunnskap og er med på å utvikle meg som terapeut og å holde meg oppdatert. Det gir meg en stor trygghet at jeg kan spørre om ting jeg lurer på og få direkte og lærerike svar tilbake. Det betyr mye for meg som terapeut å ha Steve Burgess sin kompetanse tilgjengelig. Han har en engasjerende væremåte og et vinnende vesen. Hans humor og at han har alltid et glimt i øyet bidrar til at undervisningen alltid blir engasjerende og spennende.

Unni Marker

Hypnoterapi & Healing, Afoss, Skien, Norway

Steve er helt unik i det han gjør. Mye av suksessen jeg har som terapeut er takket være han. Hans enorme reservoar av kunnskap og erfaring sammen med hans varme hjerte, humor og engasjement gjør Steve til en hypnoterapeut og lærer i mesterklassen! Snakk om inspirerende! Fra mitt hjerte anbefaler Steve og hans kurs. 

Kenneth Soares

Lærer, Terapeut og Coach ved SuperPotensial Akademiet, Stavanger, Norway

CONTACT ME NOW ON: lionheartwebinars@gmail.com

Tel: (UK)  (+44) 07751 449559

(Norway) (+47) 47821082

To receive up to date info on all of Lionheart Training's future courses and webinars please click here and 'Like' our Facebook page: